2012-06-2: Euro-codocil

Geplaatst op: 02-06-2012

 

Dagelijks komen er 50 mensen niet thuis!
Afgelopen jaar kwamen er in Nederland 720 mensen om in het verkeer en belandden er ruim 16000 in het ziekenhuis. Dit zijn 2 verkeersdoden en 48 ziekenhuisgewonden per dag!

Het Euro-codicil is dé nieuwe Europese reddingskaart dat bestaat uit een personenpas en voertuigkaart waarop uw persoonlijke en voertuiggegevens staan. Met het Euro-codicil zijn uw gegevens direct beschikbaar voor Brandweer, Politie, Ambulance, trauma- en ziekenhuispersoneel ten tijde van een ongeval. Hierdoor versnelt de hulpverlening en verlaagt u het risico op overlijden, blijvende invaliditeit of ernstig letsel.

  • Cruciale tijdwinst bij een ongeval
  • Minder letsel en meer kans op overleven
  • Uw dierbaren direct op de hoogte
  • In binnen- en buitenland van toepassing

Wat zeggen de Hulpverleners?

Wie bent u en wat zijn uw medische bijzonderheden? Indicatie van letsel kan de snelheid en het medisch handelen bevorderen. De medische informatie kent enkele rubrieken. Indien van toepassing kan worden vermeld of er sprake is van medische allergieën, gebruik van bloedverdunners en of er hartaandoeningen zijn. Tot slot kunt u aangeven of u diabetes patiënt of doof bent.

De redding bij ongevallen is complex. Het voertuig zelf is een belangrijke tijdsbepalende factor hierin. Het bevrijden van slachtoffers, door het ontwrichten of open knippen van een auto, kent vele problemen gezien de moderne geometrie en alle constructieve verstevigingen van vandaag de dag. Daarnaast moet de brandweer nog rekening houden met gevaarlijke autocomponenten zoals airbags, gas generatoren, accu’s etc. Kennis van de locatie van deze onderdelen stelt de brandweer in staat om het slachtoffer aanzienlijk sneller en veiliger te bevrijden. Het vergroot ook nog eens de veiligheid van de hulpverlener zelf!

 

De Personenpas

Identificatie en medische informatie is van groot belang

Op de personenpas staat uw roepnaam, achternaam, geslacht en geboortedatum. Ook relevante medische informatie staat op de personenpas vermeld. Deze informatie is van cruciaal belang voor de hulpdiensten voor een juiste indicatie en het sneller behandelen van het letsel. Dit geldt in binnen- en buitenland.

Tevens is de personenpas voorzien van uw persoonlijke alarmnummers; wie moet er gewaarschuwd worden na een ongeval? De personenpas heeft het formaat van een bankpas en dient u te bewaren in uw portemonnee. Om uw privacy te beschermen staat er geen adres of woonplaats op de personenpas.

  \

De Voertuigkaart

Uw auto is de laatste jaren steeds veiliger geworden door allerlei electronica en veiligheidsvoorzieningen. Echter, hierdoor is uw auto ook complexer geworden en kost het de Brandweer veel meer tijd om u snel uit uw auto te bevrijden na een ongeval. Kennis over uw auto, de locatie en het aantal veiligheidsvoorzieningen stelt de brandweer in staat om u aanzienlijk sneller en veiliger te bevrijden. Uw Euro-codicil voertuigkaart verschaft de Brandweer deze informatie.

Op de voertuigkaart staat alle relevante technische informatie over uw auto, waaronder; de locatie van onder andere airbags, accu’s, carrosserie versterkingen, brandstoftank, elektronica, etc.

U ontvangt een kleine markeringssticker die u achter de voorruit van uw auto plakt. Hierdoor weten de hulpdiensten dat u in het bezit bent van het Euro-codicil.

  \(

 

De heer Koos Spee, ambassadeur Euro-codicil
Voormalig Landelijk Verkeersofficier van Justitie, Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie

"Mijn overtuiging is dat er minder verkeersslachtoffers vallen als weggebruikers de verkeersregels zoveel mogelijk naleven. Maar een ‘ongeluk’ kan gebeuren. Dan is snelle hulpverlening van levensbelang. De nieuwe Europese reddingskaart, het Euro-codicil geeft de hulpverleners directe informatie over de bestuurder, eventuele inzittenden en het voertuig en helpt echt als iedere seconde telt.

Dus voorkomen is beter dan genezen, maar als je onverhoopt toch bij een aanrijding betrokken raakt zorg er dan voor dat je een Euro-codicil hebt."

\

   

 

Dé Europese reddingskaart

Personenpas + Voertuigkaart

Vergroot je overlevingskans! Iedere minuut telt.

 

Het Euro-codicil is in meerdere talen uitgevoerd. Hierdoor heeft u of hulpverleners in het buitenland geen taalbarrière en is een snelle redding, persoonsidentificatie en adequate medische hulpverlening mogelijk. Uiteraard zijn de hulpverleners uitgebreid geinformeerd en op de hoogte.

Om uw privacy te waarborgen staan er geen NAW gegevens op het Euro-codicil en worden uw gegevens vernietigd nadat u uw Euro-codicil personenpas en voertuigkaart heeft ontvangen.

Het Euro-codicil wordt ondersteund door Veilig Verkeer Nederland, RAI Vereniging, Oranje Kruis / EHBO, Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

 

Kijk om te bestellen op www.euro-codicil.nl