Basis EH (SC3)

2    

SC3

EHBO, Basis “Eerste Hulp"

U wilt weten hoe u in noodgevallen eerste hulp kunt verlenen? Het Oranje Kruis boekje 25bevat de officiële lesstof voor het Diploma Eerste Hulp. Stapsgewijs en aan de hand van duidelijke afbeeldingen leert u wat u moet doen en waarom. Het Oranje Kruis boekje is al bijna een eeuw een begrip en onmisbaar bij het volgen van een opleiding Basis Eerste Hulp. Vele honderdduizenden Eerste Hulpverleners hebben in de afgelopen jaren Het Oranje Kruis boekje ter hand genomen om de Eerste Hulp theorie zich eigen te maken en toe te kunnen passen in de praktijk.

Deze uitgave, 27e druk, voldoet aan de actuele richtlijnen (2016) van de eerstehulpverlening. Onder supervisie van het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis: dé organisatie op het gebied van de Eerste Hulp in Nederland.

NIEUW, met ingang van 1 september 2016 is in de 27e druk opgenomen: EH aan kinderen en drenkelingen. Er wordt aandacht besteed aan de leefomgeving van het kind, de veiligheid, communicatie en zeker de specifieke, áángepaste hulpverlening. Men krijgt dus ook de BLS en AED bij baby’s en kinderen.

De opleiding duurt 21 tot 24 uur (afhankelijk van ondermeer het groepsproces tijdens de lessen), op 7 of 8 dagdelen van 3 uur inclusief het examen en wordt verzorgd voor groepen van maximaal 15 personen.

Tijdens de opleiding krijgen de cursisten, naast de benodigde theoretische uitleg, praktijkoefeningen. Er wordt geoefend in realistische simulaties van ongevalsituaties waaraan LOTUS meewerken.

Aan het eind van de opleiding volgt het examen. Geeft de cursist(e) blijk van voldoende theoretisch inzicht én zijn de praktische handelingen naar behoren uitgevoerd, dan wordt het Diploma “Eerste Hulpverlener” toegekend.

AANMELDEN KAN ALTIJD, ook ingeval nog geen daadwerkelijke opleiding gepland staat.

En JUIST door uw aanmelding kan het gebeuren dat de organisatie een daadwerkelijke opleiding gaat organiseren omdat het aantal potentiële kandidaten (mensen die al op de wachtlijst staan) door uw aanmelding toereikend is.

Wilt u zich aanmelden? Neem contact op door onder kop CONTACT het formulier "Inschrijven Opleiding/cursus" in te vullen en te versturen. Wij nemen dan zsm contact met u op.