Rechtsgeldigheid

27Examens, certificering en rechtsgeldigheid

De diploma’s en certificaten die worden behaald zijn volledig rechtsgeldig. Om de geldigheid te garanderen dient men, afhankelijk van soort diploma/certificaat jaarlijks aan één of meer vervolglessen deel te nemen. Men kan dit doen door zich aan te sluiten als lid bij een plaatselijke EHBO afdeling alwaar men van de aangeboden bijscholingen gebruikt maakt. Men is vrij om daarnaast externe lessen te volgen. Belangrijk is wel daarvan de afdeling in kennis te stellen door opgave hiervan, waarbij ondertekening van de instantie en instructeur bij wie de bijscholing is gevolgd!

26Service en kwaliteitsgarantie

Voor álle leden van KNV EHBO afdeling Sprang-Capelle bewaakt zij diens geldigheid van de diploma’s/certificaten en vraagt verlengingen tijdig aan. Wij bieden al onze leden jaarlijks een aantal oefenbijeenkomsten aan waarin zij hun competenties moeten laten blijken om recht te behouden op verlenging van hun diploma's/certificaten. Zij zíjn en blíjven zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de opgedane kennis.

Jaarlijks is de gediplomeerde inzetbaar als EH-er bij gemeentelijke evenementen.

Onze opleidingen voldoen gegarandeerd aan de, volgens het Oranje Kruis, NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raadopgestelde eindtermen. Wilt u daar meer over weten, surf dan op hun sites.