Bijscholingen algemeen

Organisaties als "Het Oranje Kruis" en de "Nederlandse Reanimatieraad" bepalen inhoud aan opleidingslessen Eerste hulp c.q. Reanimatie. Vanzelfsprekend stellen zij eisen aan het examen (eindtermen) en moet iedere cursist aantonen over voldoende theoretsiche kennis te beschikken en overeenkomstige handelingen adekwaat weten uit te voeren wil hij/zij slagen voor het examen. Voldoet hij/zij zich aan deze voorwaarden dan zal het felbegeerde diploma toegekend worden.

En dan ?

Net als bij elk verworven diploma geldt: ONBEVOEGD=ONBEKWAAM, dus moet men bijscholingen volgen. Daarnaast geldt ook het aanleren van nieuwe vaardigheden. Wetenschappelijke onderzoeken, medische ontwikkelingen, praktijkresultaten, allen dragen bij tot continu aanpassingen op het gebied van (acute)zorg. Het Oranje Kruis c.q. Reanimatieraad moeten dus ook continu hun lesinhoud en examenvoorwaarden voor de lekenhulpverlening aanpassen. Een reeds gediplomeerde hulpverlener moet vernieuwende handelingen aangeleerd krijgen. Van een instructeur wordt verwacht dat hij/zij deze veranderingen in de bijscholingen doorvoert, waarmee de hulpverlener -kennis neemt van en -vaardig is in die vernieuwde stof. Op die manier sluit de hulpverlening aan bij de handelswijze van professionele hulpdiensten! Vanzelfsprekend dat iedere instructeur ook competent moet zijn!

Voor aangesloten EERSTE HULPVERLENERS KNV EHBO Sprang-Capelle, wordt een jaarprogramma opgesteld waarin alle onderwerpen Basis EH, overeenkomstig Oranje Kruis,  aan de orde komen.

De EH-er wordt op de onderwerpen beoordeeld met betrekking tot kennis, vaardigheid en attitude. Wanneer voldoende competent bevonden wordt de competentielijst afgetekend. Hiervan wordt een persoonlijk logboek bijgehouden. Verlenging van diploma wordt toegekend mits competent op alle onderwerpen.

 

 

 

Nieuwtjes & weetjes

2019-03-12, bereikbaarheid

12-03-2019       112 weet vanaf nu precies waar beller in nood is: 'Dit kan het verschil maken' 12 maart 2019 De 112-meldkamer Mensen in nood die 112 be..
Lees meer >>

2018-09, studiedag

18-09-2018 Oranje Kruis Studiedag 2018: "EHBO verbindt".    Op de website van het Oranje Kruis vindt u alle informatie over deze studiedag welke georganiseerd wordt voor ALLE Eerst..
Lees meer >>

2017-11 Nieuws m.b.t. Burgerhulpverlener

16-11-2017 Onderwerp: HartslagNu en HartveiligWonen slaan de handen ineen!   Venlo, november 2017,                   ..
Lees meer >>

Naar het nieuwsarchief >>