Competentieregistratie

Elke EHBO afdeling is verplicht om een competentieregistratie van haar aangesloten leden bij te houden;

Gebruik van daartoe ontwikkelde programma's kan helaas toch resulteren in het feit dat een willekeurig lid na inloggen, kan beschikken over informatie over een ander lid van dezelfde afdeling. Dit is in strijd met de wet op de AVG 2018.

KNV EHBO Sprang-Capelle hanteert derhalve een eigen gesloten registratiesysteem. Elk aangesloten lid kan informatie opvragen bij de cursuscoördinator van onze afdeling :KNV EHBO SC.