2012-10-2 : Zelfredzaamheid bij brand

Geplaatst op: 26-10-2012

We kennen allemaal de gevaren van brand en bij een brandalarm vluchten we direct naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. "Was dat maar waar. Het lijkt overbodig om aan te geven dat brand gevaarlijk is, maar de ernst wordt vaak niet ingezien". (Mevr. Oberijé, Ned. Instituut Fysieke Veiligheid Nibra)

6 mythen over zelfredzaamheid bij brand:

1. MENSEN KENNEN DE GEVAREN VAN BRAND. In een supermarkt gaat het brandalarm af. Zelfs dan willen klanten nog snel hun boodschappen afrekenen. Mensen houden graag vast aan rolpatronen en onderschatten het gevaar van brand. Hierdoor wachten zij vaak te lang met vluchten, soms tot het helemaal niet meer mogelijk is. Brand ontwikkelt zich binnenshuis veel sneller dan buiten. De verbrandingsgassen hopen zich zeer snel op, waardoor mensen worden ingesloten. Daar komt bij dat veel moderne meubels van synthetisch materiaal zijn gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat een kamer met traditionele meubels in gemiddeld een half uur uitbrandt, bij een moderne kamer gaat dit in slechts 3 minuten. De rook van de synthetische meubels is ook nog eens veel zwarter en giftiger. Slechts 4 flinke teugen van die rook zijn nodig om ten dode opgeschreven te staan, want door die hete verbrandingsgassen verschrompelen de longblaasjes.

2. MENSEN VLUCHTEN ZODRA ZE HET BRANDALARM HOREN. Het zal wel loos alarm zijn. Dat is meestal de eerste gedachte als het om brandalarm gaan. Mensen willen hun 'script' liever niet aanpassen. Vaak zien ze pas reden om in beweging te komen als de stroom uitvalt en bezigheden onmogelijk worden gemaakt. Daar komt bij dat mensen sociale wezens zijn. We doen wat anderen doen. Als iedereen blijft zitten, zullen we niet zo snel als enige wel opstaan. Daarnaast blijkt in dep raktijk ook dat het signaal voor het brandalarm eigenlijk te weinig informatie geeft. "Wat meer effect heeft is een gesproken stem die duidelijk aangeeft wat er aan de hand is en wat mensen moeten doen".

3. BEDRIJFSHULPVERLENERS ZIJN OVERBODIG. Binnen bedrijven is vaak veel aandacht voor technische brandveiligheidsmaatregelen. BHVérs worden nog wel eens overbodig gevonden , terwijl zij ons menselijk scriptgedrag juist kunnen doorbreken. Zij nemen de leiding, vertellen wat te doen en wijzen op de nooduitgangen. Uit onderzoek blijkt dat een ontruiming met BHVérs 10 keer sneller gaat dan zonder. Onderschat ook niet wat een BHVér of Eerste Hulpverlener met kwalificatie "Brand" in privéomstandigheden en in zijn directe leefomgeving kan betekenen! 

4. MENSEN VLUCHTEN VIA DE DICHTSTBIJZIJNDE NOODUITGANG. "Dit is meestal niet het geval. Mensen vluchten het liefst via de route waarmee ze al bekend zijn en willen door de deur naar buiten waardoor ze ook binnen zijn gekomen, meestal de ingang dus."

5. MENSEN RAKEN IN GEVAL VAN BRAND IN PANIEK. "Veel mensen zijn nieuwsgierig. Ze willen het natuurverschijnsel bestuderen. Voorals als ze denken dat er nog genoeg vluchtmogelijkheden zijn. Ze raken pas in paniek als er een onmiddellijk en dreigend gevaar is, als ze het gevoel hebben dat ze geen kant meer op kunnen.

6. MENSEN MET EEN PERMANENTE FUNCTIONELE BEPERKING ZIJN HET MINST ZELFREDZAAM BIJ BRAND. "Mensen met een beperking zijn zich vaak veel bewuster van risico's. Ze weten dat ze extra kwetsbaar zijn, nemen eerder het zekere voor het onzekere en verlaten daarom een gebouw eerder en soms sneller. denk aan mensen met een visuele beperking als het gebouw zwart ziet van de rook en er geen zicht meer is. Omdat zij met de beperking van weinig tot geen zicht moeten leven zijn die mensen er beter ingesteld.