2014-01-2, Beroerte

Geplaatst op: 31-01-2014

Beroerte beter behandelbaar maken, dat is ons doel.

Dat is de titel van een brief die ik in december 2013 in mijn brievenbus aantrof. Afzender

Hersenstichting Nederland.

 

Het aantal Nederlanders die per etmaal een BEROERTE krijgen zou liggen op circa 110;

Per jaar zijn dat zo'n 41.000 mensen!

Huidige overlevingskans is 3 op 4;

Na vijf jaar zou nog altijd 42% van de getroffenen niet volledig zelfstandig kunnen leven....

Ik kan de volgende zijn!

U?

Het kan geen kwaad informatie op te doen bij https://www.hersenstichting.nl/