2014-12, Gevolgen van hersenletsel

Geplaatst op: 22-12-2014

Hulp bij drastische gevolgen van hersenletsel

Jaarlijks lopen ongeveer 160.000 mensen een vorm van hersenletsel op. Naar schatting hebben op dit moment 500.000 mensen nog dagelijks te maken met de ernstige gevolgen ervan. Naast taalstoornissen en aandachtsproblemen komen gedragsveranderingen ook veel voor. Dit heeft grote impact op mensen met hersenletsel, maar ook op hun omgeving. Redenen te over voor de Hersenstichting om deze maand dit onderwerp extra onder de aandacht te brengen d.m.v. radiospotjes, advertenties en een online campagne.

Een vorm van hersenletsel is traumatisch hersenletsel. Dit is hersenletsel dat wordt veroorzaakt door een ongeval in het verkeer, een val of een klap op het hoofd. Jaarlijks lopen naar schatting 85.000 mensen traumatisch hersenletsel op. Ruim 21.000 mensen worden zelfs in het ziekenhuis opgenomen met deze diagnose.

Ingrijpende gevolgen

Hersenletsel heeft vaak drastische gevolgen voor de patiënt en zijn of haar omgeving. Want zelfs als de lichamelijke gevolgen mee lijken te vallen, kunnen de gevolgen op andere gebieden groot zijn en iemands leven zeer ingrijpend veranderen. Denk aan taalstoornissen, aandachtsproblemen en gedragsveranderingen. Vooral met dit laatste probleem weten veel mensen niet om te gaan. De balans in iemands persoonlijke kenmerken kan verschuiven. Partners van mensen met een hersenaandoening of hersenletsel geven vaak aan dat deze gedragsveranderingen op den duur het moeilijkste zijn om mee om te gaan.

De Hersenstichting heeft daarom in samenwerking met dr. Daniëlle Boelen, klinisch neuropsycholoog, het boek "Zorgwijzer Gedragsveranderingen" uitgebracht. ‘Iemand verandert soms zo drastisch dat je hem of haar niet meer goed herkent. Het is bijna een persoonlijke aardverschuiving. Dat is moeilijk om mee om te gaan,' legt de auteur Boelen uit. De Zorgwijzer biedt praktische tips om zo goed mogelijk met de gevolgen om te kunnen gaan. Er is aandacht voor onder andere communicatie, dagelijkse activiteiten en het hanteren van gedrag en emoties. Ook zijn er veel uitspraken van patiënten en naasten  n. opgenomen, die illustreren welke impact gedragsveranderingen op het dagelijkse leven kunnen hebben. De zorgwijzer is nu te bestellen voor € 5 (gratis verzendkosten) bij www.hersenstichting.nl of 070 - 302 47 47.