2015-11, Eerstehulpverlener en slachtoffer

Geplaatst op: 25-11-2015

Eerstehulpverlener en slachtoffer verbonden door één click

november 2015

Gemiddeld vinden er zo'n 15.000 reanimaties op straat plaats.

Een reanimatie of een ernstig ongeval heeft een behoorlijk impact op de Eerste Hulpverlener en of Burgerhulpverlener en kan als schokkend worden ervaren. Wanneer de professionele hulpverlening het overneemt en de patiënt naar het ziekenhuis vervoert, blijft de hulpverlener achter zonder te weten hoe het verder met de patiënt is vergelopen.

Hart4ALL biedt Eerste Hulpverleners, Burgerhulpverleners, patiënten én hun naasten de mogelijkheid om op vrijwillige basis en op een veilige manier met elkaar in contact te komen door middel van clickbandjes.

De clickbandjes worden uitgereikt door de ambulancemedewerker van de tweede ambulance die ter plaatse komt. Op zo’n manier kunnen hulpverlener en patiënt achteraf nog eens met elkaar in contact komen, indien daar behoefte aan is.

Hoe werkt Hart4ALL?

bandje-kleinerVia Hart4ALL krijgen burgerhulpverlener(s) antwoord op de vragen waar zij nu mee rond blijven lopen. Hoe gaat het met de patiënt? Heeft de patiënt het gered? Ambulances beschikken over een Hart4ALL-pakket, waarin 5 clickbandjes zitten met daarop een unieke code. Bij een reanimatie of ernstig ongeval krijgt de patiënt zo’n clickbandje om pols of enkel geslagen en de overige bandjes worden uitgereikt aan de (burger)hulpverlener(s). Andere bandjes komen onder andere terecht bij (familie) van de patiënt. Met de code op het bandje kunnen de burgerhulpverlener(s) en de patiënt of familie zich aanmelden. Als zij aangeven contact te willen, maakt Hart4ALL een match. De privacy gegevens van zowel patiënt als burgerhulpverlener blijven altijd gewaarborgd.

Verdere informatie over Hart4ALL kunt u nalezen op de website van Hart4ALL.